Pàgines

dilluns, 2 de novembre de 2009

AUTOAVALUACIÓ PAC 2.1: MAPA MODIFICAT

Teories i investigació sobre l'aprenentatge
+
problemes pràctics del procés E/A
produeixen
canvis metodològics
noves estratègies d'aprenentatge