Pàgines

divendres, 23 d’octubre de 2009

AUTOAVALUACIÓ PAC 1-3

A l'avaluació inicial es preguntava si creiem que podiem canviar els nostres esquemes en un futur proper. Jo contestava que sí, i així ha estat.
Jo preveia en aquella valuació inicial que això que anomenem CTSe estava relacionat entre si, però no exactament de la mateixa manera que ho entenc ara. No és que la Tecnologia i la Ciència produeixin canvis en l'educació i la societat; és que totes quatre produeixen canvis i tenen influència en les altres tres. Potser la paraula és interrelació constant?
Pel què fa al mapa conceptual no m'ha quedat com pretenia; volia que quedés tot més integrat. El disseny final sembla que vulgui dir que la TE és cosa de l'educació i la tecnologia, com si no hi tingués res a veure ni la societat ni la ciència.
He afegit algunes aportacions del debat alhora de fer les conclusions finals, però el que més m'ha costat del debat ha estat mantenir un posicionament que no em creia (al menys totalment)
El que més m'ha sobtat ha estat el tema de la neutralitat de la ciència i la tecnologia que, tot i que intuia, no ve donada només pel fet de l'ús que se'n fa, sinó pel fet que com a productes socials que són, responen a interessos i necessitats determinades d'un temps, d'un lloc, d'un sector,...
He reafirmat (en certa manera) el concepte que tenia de TE, no atribuint-la només a les TIC, sinó de disseny, d’anàlisi, d’aplicació i d’avaluació de situacions mediades d’aprenentatge.